Hobiwood 411

245,000  205,000 

Kích thước: 3000 x 40 x 8mm

0966.735.656