Galvin – GA01

100,000  95,000 

Kích thước: 3000 x 40 x 9mm
Lưu ý:  Có cắt theo kích thước yêu cầu

0966.735.656